FÖRELÄSNINGAR PÅ BORGENS STORA SCEN I BIO / TEATERSALONGEN

FÖRELÄSNING: Fader Gunnar - Min Fader av och med Thomas Rosendahl Föreställningstider Lördag 15/9 Kl. 14.00

FÖRELÄSNINGAR PÅ BORGENS STORA SCEN I BIO / TEATERSALONGEN

Mina personliga minnen av min fader, Gunnar Rosendal, som var präst i Osby under 30 år och beskrivs som ”En banbrytare för kyrklig förnyelse”. Far var mycket massmedial och medverkade i press, TV och radio och var flitig i debatten. Han höll föredrag över hela landet och samlade in pengar till sin kyrka ”Gratia Dei”, som invigdes 1962.


Några lyssnare känner igen händelser och nickar instämmande till min berättelse som rymmer personer som: Pius XII, president Truman, Anita Ekberg, Little Gerhard. Med stor glädje noterar jag att min fader fortfarande intresserar och stolt bär jag fars minne vidare och möts av väldigt många positiva minnen och reaktioner. De senaste åren har jag kåserat flera hundra gånger runtom i Skåne, även i Halland, Småland och Blekinge.

MEDBORGARHUSET BORGEN OSBY

På stora scenen i Bio / Teatersalongen

Lämna kommentar