Ingmar Bergman

Ingman Berman skulle blivet 100 År 2018. Detta firar vi med att visa 11 av hans mest populära filmer. Dessa har restaurerats till digitala filmer av Svenska Filminstitutet som också tagit fram en liten utställning om Ingmar Berman. Denna finns att beskåda i nedre foajen på Borgen.

Lämna kommentar